Phân biệt các loại giấy tờ nhà: Sổ đỏ, sổ hồng và sổ trắng

Phân biệt các loại giấy tờ nhà: Sổ đỏ, sổ hồng và sổ trắng

Sổ đỏ, sổ hồng hay sổ trắng đều là giầy tờ chứng nhất quyền sử dụng bất động sản. Tuy nhiên mỗi loại lại có đặc điểm, chức năng riêng được pháp luật quy định rất rõ ràng nhưng còn rất nhiều người vẫn chưa hiểu rõ. Vì vậy, thông qua bài viết này chúng tôi sẽ giúp bạn phân biệt rõ 3 loại sổ này cũng như quyền lợi của chủ sở hữu sổ trong việc mua bán, chuyển nhượng bất động sản.

Sổ đỏ

Sổ đỏ là tên gọi tắt của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được nhà nước cấp cho đất đai khu vực ngoài đô thị - nông thôn được quy định tại Nghị định số 60 – CP của Chính phủ và Thông tư số 346/1998/TT – TCĐC ngày 16/03/1998 của Tổng cục địa chính.

Sổ đỏ được cấp cho rất nhiều loại đất khác nhau bao gồm: đất nông nghiệp, đất lâm nghiệp, đất nuôi trồng thủy sản, làm muối và đất sử dụng xây nhà tại khu vực nông thôn.

Sở dĩ gọi Giây chứng nhận quyền sử dụng đất loại này là Sổ đỏ vì cuốn sổ này có bìa màu đỏ đậm. Sổ đỏ được UBND huyện, xã hoặc thành phố trực thuộc tỉnh cấp cho chủ sở hữu đất đai.

Bên cạnh đó, sổ đỏ thường cấp cho hộ gia đình nên khi chuyển nhượng hay thực hiện các giao dịch dân sự nói chung có liên quan tới quyền sử dụng đất đều phải có đầy đủ chữ ký của các thành viên đủ 18 tuổi trở lên có tên trong sổ hộ khẩu của gia đình đó. Còn đối với sổ hồng, khi chuyển nhượng hay giao dịch chỉ cần chữ ký của người hoặc những người đứng tên trên sổ.

Sổ hồng

Sổ hồng là tên gọi tắt của Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sở hữu đất ở chuyên cấp cho đất tạ khu vực đô thị bao gồm nội thành, nội thị xã, thị trấn, được quy định tại Nghị định số 60 – CP ngày 05/07/1994 của Chính phủ về quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở đô thị.

Sổ hồng chứa đầy đủ thông tin về quyền sử dụng đất ở: sổ thừa, số tờ bản đồ, diện tích, loại đất và thời hạn sử dụng… và quyền sở hữu nhà ở như diện tích xây dựng, số tầng, kết cấu nhà ở, diện tích sử dụng chung và riêng…

Sổ này có bìa hồng nhạt, do UBND tỉnh hoặc thành phố trực thuộc trung ương cấp. Sau đó, để đẩy nhanh tiến độ cấp sổ hồng, Nhà nước cho phép UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ủy quyền cho UBND quận, xã phường cấp sổ hồng cho chủ sở hữu đất đai trong phạm vi địa bàn quản lý.

Sổ trắng

Hiện nay chưa có văn bản pháp luật nào quy định cụ thể sổ trắng là loại giấy tờ gì. Những trong thực tế, loại sổ này từng được nhiều địa phương sử dụng làm một trong những loại giấy tờ quy định tại khoản 1 điều 50 Luật Đất đai năm 2003.

Sổ trắng hiện có rất nhiều loại giấy tờ cấp trước 30/04/1975 có văn tự đoạn mãi bất động sản (gồm nhà ở và đất ở), bằng khoán điền thổ. Giầy tờ cấp sau ngày 30/04/1975 bao gồm giầy phép mua bán nhà, giầy phép xây dựng, giấy chứng nhận (hoặc quyết định) của UBND cấp huyện công nhận sở hữu nhà ở…

Tuy nhiên, bắt đầu tư ngày 01/01/2008, theo Nghị định 84/2007/NĐ-CP của Chính phủ, những loại giấy tờ trắng về nhà đất nếu muốn giao dịch đều phải đổi qua giấy hồng (với giấy trắng về nhà và đất) hoặc giấy đỏ (với các loại giầy trắng về đất).

Thêm vào đó, các loại giấy tờ chứng nhận quyền sở hữu nhà có ghi diện tích đất khuôn viên thì sẽ được pháp luật công nhận là quyền sở hữu đất gắn liền. Do vậy, với trường hợp trên sẽ được chuyển đổi thành sổ hồng – Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và quyền sở hữu đất mới.

Tóm lại, sổ trắng được ghi nhận là loại giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà, quyền sử dụng đất hợp pháp của người tạo lập, được cấp đúng với quy định pháp luật ở thời điểm đó nên không thể phủ nhận giá trị của loại giấy tờ đất đai nay.