Tìm hiểu về thời hạn sử dụng chung cư tại Việt Nam

Tìm hiểu về thời hạn sử dụng chung cư tại Việt Nam

Nhằm đảm bảo sự an toàn cho đời sống dân cư, góp phần cân bằng quỹ đất và đa dạng hóa các loại hình đất ở, Việt Nam hay các nước trên thế giới đều có quy định về thời hạn sử dụng chung cư. Nếu bạn đang ở hoặc có nhu cầu mua nhà chung cư, rất cần biết đầy đủ thông tin liên quan tới thời hạn sử dụng cũng như những quyền hạn của người sở hữu loai hình nhà ở này theo quy định của Luật nhà ở.

Thông tin về thời hạn sử dụng chung cư

Theo quy định tại Khoản 1, điều 99 của Luật Nha ở năm 2014: “Thời hạn sử dụng nhà chung cư được xác định căn cứ vào cấp công trình xây dựng và kết luận kiểm định chất lượng của cơ quan quản lý nhà ở cấp tỉnh nơi có nhà chung cư”.

Theo đó, cách tính thời hạn theo cấp công trình xây dựng được cung cấp tại phụ lục phân cấp công trình kèm theo Thông tư số 10/2013/TT-BXD ra ngày 25/07/2013 của Bộ Xây dựng, được quy định cụ thể như sau:

  • Công trình cấp 4 có niên hạn dưới 20 năm
  • Công trình cấp 3 có niên hạn từ 20 năm đến dưới 50 năm
  • Công trình cấp 2 có niên hạn từ 50 năm đến 100 năm
  • Công trình cấp 1 và công trình đặc biệt có niên hạn trên 100 năm.

Khi nhà chung cư đã hết thời hạn sử dụng theo quy định thì cơ quan quản lý nhà ở cấp tỉnh phải tổ chức kiểm định chất lượng công trình nhà chung cư này để xử lý.

Ngoài ra, trong trường hợp nhà bị hư hỏng nặng, có nguy cơ sập đổ, không đảm bảo an toàn cho người sử dụng thì việc tổ chức kiểm định cũng được thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 99 của Luật Nhà ở 2014.

Những quy định về thời hạn sử dụng chung cư theo cấp công trình đã góp phần tạo thêm cơ hội cho chính sách đầu tư vào thị trường bất động sản tại Việt Nam, đồng thời thúc đẩy các nhà đầu tư mạnh dạn trong việc bỏ vốn vào xây dựng các công trình có chất lượng, hợp quy chuẩn giúp mang tới cuộc sống an toàn và bền vững cho người dân.

Làm gì khi hết niên hạn nhà chung cư

Theo quy định tại Điểm a, Khoản 2, Điều 99 của Luật Nhà ở 2014: Trường hợp nhà chung cư vẫn còn đảm bảo chất lượng và an toàn cho người sử dụng thì chủ sở hữu được phép tiếp tục sử dụng thời hạn ghi trong kết luận kiểm định. Trừ trường hợp chung cư đã xuống cấp, chưa thuộc diện bị phá dỡ nhưng nằm trong khu vực phải thực hiện cải tạo, xây dựng đồng bộ với khu nhà ở thuộc diện bị phá dỡ theo quy hoạch được phê duyệt.

Với trường hợp nhà chung cư bị hư hỏng nặng, có nguy cơ sập đổ, không đảm bảo an toàn cho người ở, cơ quan quản lý nhà ở cấp tỉnh phải ban hành kết luận kiểm định chất lượng và báo cáo UBND cấp tỉnh để thông báo bằng văn bản cho chủ sở hữu nhà. Nội dung của văn bản thông báo phải được công khai trên cổng thông tin điện tử của UBND và cơ quan quản lý nhà ở cấp tỉnh và các phương tiện thông tin đại chúng của địa phương.

Khi nhà chung cư đã hết niên hạn sử dụng, tại Khoản 3, Điều 99 Luật nhà ở 2014 có quy định: Chủ sở hữu nhà chung cư phải có trách nhiệm phá dỡ nhà để cải tạo, xây dựng lại mới (trong trường hợp khu đất vẫn phù hợp với quy hoạch xây dựng nhà ở) hoặc bàn giao lại cho cơ quan có thẩm quyền để phá dỡ và xây dựng công trình khác.

Quyền lợi của người sở hữu nhà chung cư khi hết niên hạn

Theo Nghị định 99/2015/NĐ-CP, các chủ sở hữu nhà chung cư thuộc diện phá dỡ để cải tạo, xây mới, sẽ được bố trí nơi tái định cư.

Việc bố trí tái định cư được thực hiện thông qua hợp đồng chuo thuê, cho thuê mua hay mua bán nhà ở ký giữa người được bố trí tái định cư và đơn vị được giao bố trí tái định cư nếu do Nhà nước đầu tư hoặc ký với chủ đầu tư dự án nếu doanh nghiệp kinh doanh bất động sản đầu tư xây dựng.

Nếu chủ sở hữu chung cư không có nhu cầu tái đinh cư tại chỗ thì tùy điều kiện cụ thể mà bố trí nhà ở, đất cơ theo quy định tại điều 36 của Luật Nhà ở 2014. Với nhu cầu tái định cư tại chỗ, nhà ở mới phải bằng hoặc lớn hơn diện tích nhà ở cũ.

Chủ đầu tư dự án nhà chung cư phải lo chỗ ở tạm thời và thanh toán tiền để người được tái định cư lo chỗ ở trong thời gian đợi cải tạo lại nếu Nhà nước là đứng ra đầu tư xây dựng lại chung cư.

Đối với trường hợp doanh nghiệp và chủ sở hữu nhà thỏa thuận đầu tư cải tạo thì việc bố trí chỗ ở cũng như thanh toán giá trị chênh  lệch được thực hiện qua việc thỏa thuận giữa các bên.

Như vậy, thông qua những quy định trên, quyền lợi của người sử dụng nhà chung cư luôn được đảm bảo trong khi niên hạn sử dụng nhà ở hết. Các hộ gia đình hay cá nhân có thể hoàn toàn yên tâm khi sử dụng nhà chung cư làm nơi an cư lạc nghiệp an toàn và lâu dài.