Xây dựng nhà ở theo tiêu chí kiến trúc xanh tại Việt Nam

Xây dựng nhà ở theo tiêu chí kiến trúc xanh tại Việt Nam

Trước thực trạng môi trường ngày càng trở nên ô nhiễm, việc thiết kế không gian nhà ở kết hợp với cảnh quan xanh thiên nhiên đang trở thành một xu thế phổ biến ở hiện tại và cả tương lai. Kiến trúc xanh lấy môi trường thiên nhiên làm yếu tố cốt lõi. Sự kết hợp hài hòa của cảnh quan – khí hậu – môi trường chính là nền tảng đánh giá công trình kiến trúc xanh thân thiện và bền vững.

Địa điểm xây dựng bền vững

Việc chọn địa điểm xây dựng phù hợp nhằm thiết lập một tổng thế hài hòa, giảm thiếu tối đa tác động tiêu cực lẫn nhau giữa công trình kiến trúc với cảnh quan xung quanh. Đồng thời, tạo cơ hội khai thác và phát huy những yếu tố thiên nhiên để mang tới một môi trường sống trong lành và thân thiện cho con người.

Cụ thế, địa điểm xây dựng phải phù hợp với quy hoạch, chức năng của công trình trong thực tại và khả năng tồn tại, phát triển lâu dài trong tương lai. Thêm vào đó, khu đất xây dựng cần đáp ứng đầy đủ các quy định về quản lý quy hoạch, khu bảo vệ và các khoảng cách li đối với các công trình tại quy chuẩn xây dựng Việt Nam và quản lý quy hoạch liên quan.

Trong suốt quá trình thi công, cần phải có những biện pháp giám sát ô nhiễm và ngăn chặn những ảnh hưởng của nó tới khu vực xung quanh.

Có thể đề xuất các giải pháp quy hoạch, xây dựng, kiến trúc hay công nghệ thích ứng với biến đôi khí hậu, giảm thiểu tác động của thiên tai như bão, lũ lụt, ngập úng, triều cường…

Phục hồi, cải tạo môi trường cảnh quan: trồng cây xanh, thiết kế mặt nước, tiểu cảnh, công trình và công nghệ áp dựng nhằm cải thiện điều kiện vi khí hậu và nâng cao giá trị cảnh quan tự nhiên khu vực.

Sử dụng tài nguyên và năng lượng hiệu quả

Tiêu chí này nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng và tài nguyên, hạn chế tác động tiêu cực đến môi trường tự nhiên, hiệu ứng nhà kính trong việc sử dụng đất đai, nước, vật liệu,…

Xây dựng kế hoạch sử dụng năng lượng và quỹ đất một cách tiết kiệm, hợp lý. Khai thác hiệu quả không khí, ánh sáng thiên nhiên, nước, vật liệu môi trường.

Áp dụng công nghệ xanh trong thiết kế, thi công, xây dựng công trình kiến trúc, khu đô thị bảo đảm giảm thiểu tiêu hao năng lượng, chi phí và ô nhiễm môi trường.

Chất lượng không gian trong nhà

Thực hiện các phương án về kết cấu, thiết kế bố cục không gian – hình khối – kiến trúc nhằm tận dung hết được lợi thế của thiên nhiên và sử dụng tiết kiệm các nguồn năng lượng.

Hệ thống thông gió cần tận dụng và khai thác triệt để tối đa luồng gió tự nhiên, tạo luồng khí trong lành cho người sử dụng. Với hệ thống thông gió cơ khí cần giảm thiểu tiêu thụ năng lượng, đảm bảo nhiệt độ, độ ẩm , tốc độ gió trong nhà, đáp ứng được yêu cầu tiên nghi và sức khỏe cho người sử dụng.

Thiết kế kiến trúc tiên tiến, mang tính bản sắc

Tiêu chí này nằm tạo lập một nền kiến trúc tiến bộ, mang bản sắc Việt Nam gắn với các giá trị truyền thống

Cụ thế, kiến trúc cảnh quan phải phù hợp với nhu cầu sống và làm việc của con người trong xã hội, giúp cho công đồng hướng tới các giá trị văn hóa trong xã hội hiện tại và trong cả tương lai.

Kết hợp đầy đủ giữa bảo tồn, kế thừa và khai thác các giá trị văn hóa, kiến trúc truyền thống, đặc trưng dân tộc, vùng miền.

Đặc tính xã hội – nhân văn bền vững

Xây dựng và phát triển kiến trúc phải gắn với việc tạo lập và nuôi dưỡng môi trường xã hội và nhân văn ổn định và bền vững.

Cần phải đảm bảo sự hòa nhập hài hòa với các nhân tố như truyền thống văn hóa, tín tưỡng, lịch sử, nếp sống… nhưng vẫn đáp ứng đầy đủ nhu cầu vật chất và tinh thần của cá nhân, cộng đồng và dân tộc.

Tạo sự cân đối, hài hòa với lợi ích cộng đồng sở tại, không gây ảnh hưởng tiêu cực, góp phần vào sự ổn định và phát triển bền vững trong quá trình thiết kế, đầu tư xây dựng và sử dụng các công trình kiến trúc, khu đô thị xanh.