Nhãn: dự báo kênh đầu tư

Kinh nghiệm bắt mạch bong bóng bất động sản năm 2019

Thời gian bong bóng bất động sản có thể xảy ra là vào khoảng năm 2019, tương đương chu kỳ khủng hoảng...